Bij een aantal automatisch opgelegde voorlopige aanslagen (AVA’s) over het jaar 2023 is geen rekening gehouden met aftrek elders belast. Hierdoor is het te betalen bedrag op de AVA te hoog, of het terug te ontvangen bedrag te laag. 

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat bij het opleggen van een AVA 2023 niet in alle gevallen de gegevens van onroerende zaken in het buitenland voor box 3 zijn meegenomen in de vaststelling van de aanslag. Er is daardoor ten onrechte geen aftrek elders belast toegepast in deze aanslagen. Klanten die hiermee te maken hebben, ontvangen dus een onjuiste voorlopige aanslag. 

Op dit moment vindt onderzoek plaats op welke termijn in voorkomende gevallen een aangepaste voorlopige aanslag kan worden opgelegd.