Zes veelgestelde vragen voor ondernemers over de voorlopige aanslag

In december en januari verstuurt de Belastingdienst ruim 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2024. De Belastingdienst vraagt particulieren en ondernemers de gegevens op de aanslag goed te controleren en waar nodig te wijzigen. Zo houden zij grip op hun financiën. Het is mogelijk dat mensen die een voorlopige aanslag ontvangen daar vragen over hebben. De Belastingdienst helpt hen op weg met het beantwoorden van 6 veelgestelde vragen over de voorlopige aanslag.

 

  1. Wat is de voorlopige aanslag?

De Belastingdienst verstuurt ieder jaar in december en januari ruim 4 miljoen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting voor het komende belastingjaar. Zowel naar particulieren als naar ondernemers. In de voorlopige aanslag staat hoeveel belasting je in 2024 terugkrijgt of moet betalen. De voorlopige aanslag is een schatting gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2023 of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting.

 

  1. Wat is het voordeel van de voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag kan handig zijn als je verwacht dat je een groot bedrag moet betalen of geld terugkrijgt. Als je moet betalen, kun je dit alvast in gedeelten doen. Als je verwacht dat je geld terugkrijgt, kun je een voorschot ontvangen

 

  1. Wie ontvangt een voorlopige aanslag?

Iedereen die over 2023 een voorlopige aanslag ontving, krijgt in december 2023 of januari 2024 weer een voorlopige aanslag over belastingjaar 2024. Ook is het mogelijk dat je ongevraagd voor het eerst een voorlopige aanslag ontvangt. Die krijg je als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat je een bedrag aan belasting bij de belastingaangifte over 2024 moet bijbetalen. Je kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl.

 

  1. Ik ben recent begonnen met ondernemen. Moet ik dan zelf een voorlopige aanslag aanvragen?

Omdat de Belastingdienst van startende ondernemers vaak nog geen gegevens heeft, ontvangen zij geen voorlopige aanslag. Deze kunnen ze wel zelf aanvragen in Mijn Belastingdienst. Daarmee voorkomen ze dat ze bij de definitieve aanslag van de inkomstenbelasting in één keer een groot bedrag moeten betalen. En dat ze op een later tijdstip tegelijkertijd de definitieve aanslag over 2024 moeten betalen als een of meerdere voorlopige aanslagen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

  1. Waarom is het belangrijk om de voorlopige aanslag goed te controleren?

De voorlopige aanslag is een schatting gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2023 of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting. Door de gegevens op de voorlopige aanslag goed te controleren, voorkom je dat er een groot verschil zit tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag. En dat je dus achteraf een groot bedrag terugkrijgt of moet bijbetalen.

 

  1. Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag wijzigen?

Kloppen de gegevens van je voorlopige aanslag niet? Bijvoorbeeld door veranderingen in de hoogte van aftrekposten, zoals hypotheekrente of zorgkosten? Dan kun je jouw voorlopige aanslag wijzigen via Mijn Belastingdienst op belastingdienst.nl. Dat kan op ieder moment gedurende het jaar. Als je je wijziging hebt doorgegeven, doet de Belastingdienst een check. Meestal krijg je daarna een nieuwe voorlopige aanslag. Dit duurt maximaal 8 weken, maar gaat meestal sneller. Het kan zijn dat de Belastingdienst vragen heeft. Of niet alle wijzigingen overneemt. Dan wordt er contact met je opgenomen. Na je uitleg bekijkt de Belastingdienst of je wijziging alsnog kan worden doorgevoerd.

Natuurlijk kunnen er ook gedurende het jaar zaken veranderen. Bijvoorbeeld omdat je iets wijzigt aan je hypotheek of omdat je met pensioen gaat. Het is dan slim om de voorlopige aanslag aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo is de Belastingdienst direct op de hoogte en voorkom je dat je achteraf moet betalen of terugkrijgt.

Meer weten?

Op belastingdienst,nl/voorlopige_aanslag vind je meer informatie en tips.