Vanaf 8 januari 2024 verstuurt de Belastingdienst ongeveer 2,4 miljoen voorlopige aanslagen met daarop een te betalen bedrag aan inkomstenbelasting over 2024. Met een voorlopige aanslag betalen mensen een gedeelte van hun verschuldigde belasting verspreid over het lopende jaar.

De Belastingdienst legt automatisch een voorlopige aanslag op als de inschatting is dat na afloop van het kalenderjaar uw klant relatief veel belasting moet bijbetalen. Met een voorlopige aanslag verspreidt de Belastingdienst het betalen van de inkomstenbelasting in het lopende jaar.

AOW-gerechtigden

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan het zijn dat u ongevraagd een voorlopige aanslag krijgt. De reden hiervan is dat de Belastingdienst verwacht dat u in 2024 belasting moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u - naast een AOW-uitkering - meerdere pensioenuitkeringen geniet en/of andere inkomsten heeft.

(Startende) ondernemers

Ondernemers moeten de inkomstenbelasting betalen over hun winst uit onderneming. Zij ontvangen vaak na de 1e aangifte inkomstenbelasting een te betalen voorlopige aanslag. Dat is het moment waarop de Belastingdienst vanuit de beschikbare gegevens kan inschatten dat inkomstenbelasting is verschuldigd.

Startende ondernemers krijgen vaak geen voorlopige aanslag omdat de Belastingdienst nog geen gegevens heeft voor een berekening van de voorlopige aanslag. Als u starter bent, kan het verstandig zijn zelf een voorlopige aanslag aan te vragen. Het voordeel van een voorlopige aanslag in het lopende jaar kan zijn dat bij de definitieve aanslag die u krijgt in 2025 of 2026 weinig of niets bijbetaald hoeft te worden. U voorkomt bovendien dat u op dat moment zowel de definitieve aanslag van 1 of meerdere jaren moet betalen als een voorlopige aanslag.

Controleer de gegevens

De voorlopige aanslag is een schatting op basis van de gegevens die de Belastingdienst heeft. Het is mogelijk dat iets veranderd is in de persoonlijke of financiële situatie van u. Controleer de gegevens op de voorlopige aanslag goed en geef wijzigingen meteen door in Mijn Belastingdienst. Wijzigen kan het hele jaar door. 

Heeft u hier vragen over of hulp nodig, schroom niet om deze hulp te vragen via de contact pagina.